ZDRAVSTVO

(Ne)zdravje je nekaj, kar nas spremlja skozi celotno življenje, prav zato pa je potrebno, da zanj skrbimo kolikor le moremo. V primerih, ko pa sami nismo dovolj in je potrebno poiskati zdravstveno pomoč, pa smo nemalokrat postavljeni pred vprašanja o zdravstvu v Republiki Sloveniji, natančnejše urejenosti zdravstvenega sistema za mlade.

Mladi do 26. leta so upravičeni do zdravstvenega zavarovanja, ki jim pripada po njihovih starših oz. skrbnikih, v kolikor ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje drugačne narave (npr. status samostojnega podjetnika, sklenjeno delovno razmerje itd.). Mladi imajo v tem primeru krite celotne zdravstvene storitve z naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da nakup dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni potreben. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije podatke o statusu pridobi sam, tako da dijaki oz. študenti nimajo dodatnih obveznosti.

Po dopolnitvi 26. let oz. po izteku statusa študenta (dijaka), si mora posameznik urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Mladi lahko preko centra za socialno delo vložijo vlogo za priznanje pravice do plačila prispevka in se tako zavarujejo kot občani. V primeru, da ima študent brez statusa previsoke dohodke, da bi uveljavljal pravice kot občan, se lahko zavaruje kot samostojni zavezanec preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot tretje pa lahko mladi zaprosijo za denarno socialno pomoč, katero zopet opravijo na centru za socialno delo. S tem postane zavarovanec tudi prejemnik dopolnilnega zavarovanja.

 • Novi koronavirus je v letu 2020 močno posegel v naša življenja. Ker gre za tako velik del našega vsakdana, so na enem mestu zbrane vse pomembne informacije, ki jih potrebujete.

  Vlada je na seji 17. decembra 2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem odlokom se na območju Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

  Na seji 12. maja 2021 je vlada RS ponovno določila podaljšanje epidemije za nadaljnjih 30 dni (do 17. junija 2021). Odpravljena je omejitev prehajanja med vsemi statističnimi regijami. Nočno gibanje ni več omejeno. Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem in v zaprtih prostorih (pod pogoji iz Zakona o javnih zbiranjih) je dovoljeno zbiranje, pri tem je potrebno upoštevati medosebno razdaljo 1,5 metra.

  Med izjeme za testiranje, za najem turističnih nastanitev in za obisk notranjosti lokalov se uvrščajo osebe z negativnim testom na Covid-19, ki ni starejši od 48 ur (HAT alo PCR), osebe s potrdilom o prebolelosti, starim od 21 dni do 6 mesecev, in pa osebe s potrdilom o cepljenju (7 dni po 2. odmerku cepiva Pfizer, 14 dni po 2. odmerku cepiva Moderne in 21 dni po 1. odmerku cepiva podjetja AstraZeneca).

  Nevarnost širjenja še vedno obstaja in tveganje za okužbo je visoko, za to je treba dosledno upoštevati pravila ustrezne medsebojne razdalje, izvajati higieno rok in kašlja ter izolirati oziroma osamiti bolne. V vseh zaprtih javnih prostorih sta razkuževanje rok in nošenje maske obvezna. Enako velja tudi za potnike v javnem prometu, ki morajo ob vstopu in med prevozom obvezno dosledno nositi zaščitno masko ter razkuževati roke.

  Uporaba zaščitnih mask (druga oblika zaščite ni več dovoljena) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih.

  Pouk bo v srednjih šolah potekal od 17. maja dalje po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Na višjih strokovnih šolah je v celoti mogoča izvedba predavanj v živo.

  V vseh statističnih regijah je dovoljena strežba v lokalih, vendar v notranjosti le z negativnim rezultatom testa (PCR ali HAG, ki ni starejši od 48 ur) ali dokazilom o prebolelosti oziroma o cepljenju.

  V vseh statističnih regijah se pod določenimi pogoji sprošča tudi ponujanje nastanitvenih storitev. Potrošniki lahko koristijo namestitev z negativnim rezultatom testa (PCR ali HAG, ki ni starejši od 48 ur) ali dokazilom o prebolelosti oziroma o cepljenju.

  Informacije v zvezi s cepljenjem proti novemu koronavirusu so na voljo tukaj. Interes za cepljenje je potrebno sporočiti z izpolnitvijo spletnega obrazca na navedeni povezavi. Cepljenje se v Sloveniji aktivno izvaja od 26. 12. 2020 dalje.

  Pomembne povezave:

 • V Republiki Sloveniji poznamo 3 vrste zavarovanj, in sicer: obvezno zavarovanje, prostovoljno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, vendar se z njim izognete morebitnim doplačilom zdravstvenih storitev. V povprečju dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije okoli 30 % stroškov zdravljenja, obvezno zdravstveno zavarovanje pa preostalih 70 %. Mladi so do prekinitve statusa dijaka oz. študenta zavarovani kot družinski člani in imajo zato v celoti krite stroške zdravstvenega zavarovanja. Priporočljivo je, da študentje po izgubi statusa oz. z dopolnitvijo 26. leta sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj se bodo le tako izognili dodatnim stroškom zdravstvenih storitev. Če si posameznik uredi dopolnilno zdravstveno zavarovanje po preteku enega meseca od ureditve novega obveznega zavarovanja, ta pade v čakalno dobo, ki traja kar 3 mesece. V tem obdobju je posameznik pri koriščenju zdravstvenih storitev obravnavan kot samoplačnik za razliko do polne cene storitev.  Če posameznik izpolnjuje pogoje za denarno socialno pomoč, lahko pri centru za socialno delo uveljavi pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna.

 • Tovrstno zavarovanje vam omogoča odškodnino oz. nadomestilo v primeru nezgode. Posameznik ga lahko kadarkoli sklene pri različnih zavarovalnicah, ki ponujajo tovrstno zavarovanje.

 • Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ima zavarovana oseba (torej tudi študent) pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda v katerem koli mestu oz. upravni enoti. Mladi si lahko izberejo osebnega zdravnika, zobozdravnika, predstavnice nežnejšega spola pa tudi osebnega ginekologa. Vsaka zavarovana oseba ima istočasno lahko izbranega le enega osebnega zdravnika določene dejavnosti, na katerega se mora obračati v primeru težav. Zaradi tega je priporočljivo, da si mladi izberejo osebne zdravnike v kraju študija oz. v kraju, kjer preživijo največ časa (npr. kraj bivanja oz. kraj študija).

  Ljubljana je edino univerzitetno mesto v Sloveniji, ki poleg vrste zdravnikov, med katerimi si mladi lahko izberejo osebnega zdravnika, ponuja tudi Zdravstveni dom za študente (Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana). V zdravstvenem domu si mladi lahko izberejo osebnega zdravnika, zobozdravnika, (ženske tudi) ginekologa, ob različnih težavah pa jim je dodeljen tudi klinični psiholog. Na letni ravni ZDŠ opravi več kot 150.000 pregledov na področju šolske in splošne medicine, cepljenj, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije. Predvsem pa izvajajo preventivne, sistematične preglede za študente, ki so s sprejetjem novele Zakona o visoko šolstvu postali tudi obvezni.

 • Zamenjava zdravnika iz kraja v kraj, od zdravnika za dijake k zdravniku za študente, poteka kot vsaka normalna zamenjava kateregakoli zdravnika. Pacient mora zaprositi aktualnega zdravnika za posredovanje kartona k novoizbranemu zdravniku, nato pa mora pri novem zdravniku podpisati izjavo o menjavi zdravnika. S tem je postopek zaključen, vseeno pa je potrebno poudariti, da lahko menjava poteka enkrat letno, in da v kolikor pacient ni zadovoljen z zdravnikom, le-ta tega ne more menjati mesečno.

 • Mladi lahko največ za svoje zdravje naredijo sami z vključevanjem v različne vadbe, ki so brezplačne ali po znižanih cenah ponujene tako dijakom kot tudi študentom. Poleg tega je pomembno paziti na uravnoteženo zdravo prehrano in ob vsaki opaženi anomaliji, ki lahko potencialno ogrozi zdravje, je potrebno poiskati zdravnika.

ZDRAVSTVO