PREVOZI

Mladi iz UE Radovljica se ob vpisih na višjo stopnjo izobraževanja soočajo z velikimi odločitvami. Ena izmed teh predstavlja tudi iskanje nastanitve, kar pomeni odločanje o morebitnih prevozih s stalnega na začasno prebivališče, ki se nahaja bližje njihovi izobraževalni ustanovi.

Ob tem se dijakom in študentom ponuja veliko možnosti. Poleg zasebnih prevoznikov, ki ponujajo prevoz preko strani prevozi.si, si lahko mladi priskrbijo avtobusni prevoz ali pa prevoz z vlakom. Dijakom in študentom so tako na voljo različne možnosti prevozov (subvencioniranih) iz kraja bivanja do kraja izobraževanja, kot tudi prevozi v kraju izobraževanja.

Dijaki in študentje imajo pod pogoji, ki so določeni v Zakonu o prevozih v cestnem prometu, pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice oz. subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec. Tovrstna vozovnica se koristi za potovanje med stalnim naslovom in naslovom začasnega bivališča.

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljajo dijaki in študentje, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja.

 • Študentje oz. dijaki, ki bivajo vsaj 2 km stran od kraja izobraževanja, se izobražujejo po veljavnih študijskih programih in imajo veljavni status, lahko zaprosijo za subvencionirano vozovnico. To možnost lahko dijaki koristijo od 1. 9. do 31. 1. in od 1. 2. do 30. 6., letne vozovnice pa lahko koristijo v obdobju med 1. 9. in 30. 6. Študentje pa se lahko odločijo za nakup polletne vozovnice, ki velja od 1. 10. do 31. 1. in od 1. 2. do 30. 6. oz. se lahko odločijo za nakup letne vozovnice, ki velja v obdobju od 1. 10. do 30. 6.

  Mesečno subveniconirano vozovnico pa si lahko kupijo tisti posameznik, ki dnevno potujejo od kraja stalnega oz. začasnega prebivališča do kraja izobraževanja in nazaj.

  Več informacij o subvencioniranih prevozih najdete:

  – na spletnem portalu subvencioniranega javnega potniškega prometa,

  – na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,

  – v Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2),

  – v Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prometa.

 • Za pridobitev vozovnice IJPP posameznik potrebuje digitalno potrdilo, ki ga lahko pridobi na najbližji upravni enoti. Ko posameznik pridobi digitalno potrdilo, mora izpolniti vlogo, ki je objavljena na portalu eUprava. Po izpolnitvi vloge, v kolikor je le-ta odobrena, posameznik prejme šifro, s katero opravi nakup subvencionirane vozovnice. Vozovnico prek spleta lahko nato kupi pri treh izvajalcih: LPP LjubljanaAvrigo Nova Gorica in Izletnik Celje.

  Študenti in dijaki, ki vozovnico kupujejo prvič, jo morajo fizično prevzeti na prodajnih mestih, preostalim pa se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila pri prvi uporabi mobilnega terminala IJPP.

  Še vedno pa bo ostal možen nakup vozovnice na prodajnih mestih. Za to bodo posamezniki potrebovali Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 in obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja.

  Informacije o lokaciji in uradnih nazivih postaj in postajališč, voznih redih ter možnostih kombiniranja prevoza med začetno in končno postajo lahko vlagatelji predhodno preverijo na Portalu IJPP.

 • Ministrstvo za infrastrukturo je s 1. 9. 2016 uvedlo enotno elektronsko vozovnico za medkrajevni in mestni javni potniški promet v Sloveniji IJPP, ki posameznikom omogoča uporabo različnih vrst prevoza in prestopanja na vozna sredstva različnih prevoznikov.

  Potnik lahko subvencionirano vozovnico IJPP torej uporablja na vseh avtobusih, s katerimi se izvaja javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem linijskem cestnem prometu, na vlakih, ki so označeni kot regionalni vlak ali potniški vlak, ter v tistih mestnih prometih, ki so vključeni v sistem IJPP (Ljubljana, Maribor). V preostalih mestnih prometih (Kranj, Novo mesto, Jesenice, Koper in Murska Sobota) pa lahko posameznik pridobi subvencionirano vozovnico le za avtobuse, ki so del mestnega prometa. Poleg tega pa lahko s plačilom dodatka posameznik koristi tudi vlake, ki vozijo v notranjem železniškem prometu in so označeni kot InterCity Slovenija (ICS) ali InterCity (IC), avtobuse, s katerimi se izvaja javni linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu in vlake v mednarodnem železniškem prometu, ki so označeni kot vlaki EuroCity (EC), Mednarodni vlaki (MV) in vlaki EuroNight (EN), sedež v vagonu vlaka 1. razreda in prevoz prtljage, živali, nespremljane pošiljke ali kolesa.

  Potnikom so za lažje uveljavljanje pravic z naslova uporabe kartice IJPP in subvencionirane vozovnice IJPP na voljo dodatne informacije na portalu IJPP in v Splošnih pogojih za uporabo subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa.

 • Študenti oz. dijaki na področju Ljubljane lahko koristijo sistem BicikeLj, ki jim je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Postajališča BicikeLj se nahajajo po celotnem mestnem jedru, aplikacija pa uporabnikom omogoča lažje lociranje prostega kolesa.

  Podoben sistem obstaja tudi v Mariboru, in sicer projekt BCikel. Izposoja je brezplačna, vendar za odklepanje kolesa, ki poteka po sistemu nakupovalnih vozičkov, potrebujete kovanec za 2€.