PREVOZI

Dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo najmanj 2 km od izobraževalne ustanove, imajo pravico do subvencioniranega prevoza.

Vlagatelj mora biti dijak ali študent, ki ni zaposlen ali mora biti udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti.

  • Od leta 2016 naprej se v Sloveniji izvaja projekt integriran javni potniški promet (IJPP), ki združuje prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza za medkrajevno relacijo navedeno na vlogi.

    Oddaja vloge za izdajo subvencionirane vozovnice je možna preko spleta z digitalnim potrdilom ali osebno z oddajo izpolnjene vloge in potrdila o opravljanju praktičnega izobraževanja na Avtobusni postaji Ljubljana.

    Obstaja več možnosti za subvencionirane vozovnice. Dijaki lahko zaprosijo za mesečno, polletno (1.9. – 31.1. in 1.2. – 30.6.) ali letno (1.9. – 30.6.) vozovnico. Za študente pa je možen nakup mesečne, polletne (1.10. – 31.1. in 1.2. – 30.6.) ali letne (1.10. – 30.6.) vozovnice. Cene posameznih vozovnic si lahko ogledate na spletni strani Avtobusne postaje Ljubljana.

    Letos je zaradi virusa SARS-CoV-2 priporočljivo, da upravičenci vlogo za subvencioniran prevoz uredijo preko spleta. Poleg tega je Ministrstvo za infrastrukturo zagotovilo zapis neizkoriščene vrednosti vozovnic na kartici IJPP za vse dijake in študente, ki zaradi ukrepov COVID-19 niso mogli uporabljati javnega prevoza. To vrednost lahko izkoristijo pri nakupu vozovnice za novo šolsko/študijsko leto. Upravičenci, ki vrednosti na kartici IJPP ne bodo izkoristili, bodo lahko do 1.11.2020 na podlagi pisne zahteve prejeli izplačilo sredstev oziroma nakazilo na njihov tekoči račun. Pisno zahtevo je potrebno skupaj s priloženim originalnim računom vložiti na prodajnem mestu pri prevozniku, pri katerem je bila vozovnica kupljena.

  • Poleg subvencioniranega javnega prevoza pa lahko študentje in dijaki na spletu poiščejo tudi prevoz z zasebnim prevoznikom, pri čemer so relacije odvisne od ponudnika.

    V Ljubljani pa je kot prevozno sredstvo možno koristiti tudi kolo, ki je uporabnikom na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V Ljubljani boste za celoletno koriščenje koles BicikeLj odšteli samo 3 €, na voljo pa je tudi aplikacija Bicikelj, ki uporabniku pove število koles in prostih mest na posameznih postajališčih.