PREVOZI

Dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo najmanj 2 km od izobraževalne ustanove, imajo pravico do subvencioniranega prevoza.

Vlagatelj mora biti dijak ali študent, ki ni zaposlen ali mora biti udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti.

Trenutno javni potniški promet poteka po običajnem, šolskem voznem redu. Zaradi trenutne situacije s koronavirusom SARS-CoV-2 veljajo nekateri ukrepi in priporočila za preprečevanje širjenja virusa. Ob vstopu na javno prevozno sredstvo si mora potnik razkužiti roke, tekom trajanja prevoza pa mora nositi masko, ki prekriva nos in usta. Poleg tega je število potnikov omejeno, potniki pa morajo med vožnjo zagotavljati zadostno razdaljo. Priporočen je nakup vstopnic v predprodaji na avtobusni postaji. Natančnejša navodila so dostopna na spletni strani NIJZ.

  • Od leta 2016 naprej se v Sloveniji izvaja projekt integriran javni potniški promet (IJPP), ki združuje prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza za medkrajevno relacijo navedeno na vlogi.

    Oddaja vloge za izdajo subvencionirane vozovnice je možna preko spleta z digitalnim potrdilom ali osebno z oddajo izpolnjene vloge in potrdila o opravljanju praktičnega izobraževanja na Avtobusni postaji Ljubljana. Letos je zaradi virusa SARS-CoV-2 priporočljivo, da upravičenci vlogo za subvencioniran prevoz uredijo preko spleta.

    Obstaja več možnosti za subvencionirane vozovnice. Dijaki lahko zaprosijo za mesečno, polletno (1.9. – 31.1. in 1.2. – 30.6.) ali letno (1.9. – 30.6.) vozovnico. Za študente pa je možen nakup mesečne, polletne (1.10. – 31.1. in 1.2. – 30.6.) ali letne (1.10. – 30.6.) vozovnice. Cene posameznih vozovnic si lahko ogledate na spletni strani Avtobusne postaje Ljubljana.

  • Poleg subvencioniranega javnega prevoza pa lahko študentje in dijaki na spletu poiščejo tudi prevoz z zasebnim prevoznikom, pri čemer so relacije odvisne od ponudnika.

    V Ljubljani pa je kot prevozno sredstvo možno koristiti tudi kolo, ki je uporabnikom na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V Ljubljani boste za celoletno koriščenje koles BicikeLj odšteli samo 3 €, na voljo pa je tudi aplikacija Bicikelj, ki uporabniku pove število koles in prostih mest na posameznih postajališčih.

    Poleg ljubljanskega BicikeLj-a pa so mestna kolesa uporabnikom na voljo tudi v številnih drugih mestih. Na Gorenjskem je vzpostavljen sistem Gorenjska.bike, v katerem sodelujejo občine Kranj, Jesenice, Tržič, Naklo in Radovljica (https://radovljica.si/objava/276723).  Prav tako pa si mestna kolesa lahko izposodimo tudi na Bledu (https://www.bled.si/sl/informacije/kako-po-bledu/2019092010374129/2) in v Bohinju.