ŠTUDENTSKA PREHRANA

V Sloveniji so študentje upravičeni do subvencionirane študentske prehrane (SŠP) oziroma do ‘koriščenja študentskih bonov’. Do tega so upravičene vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov.

Študent, ki prvič koristi subvencionirano prehrano, mora najprej na spletu vpisati potrebne podatke in prebrati splošne pogoje. Po potrditvi se mora v roku 90 dni od izpolnitve spletnega obrazca osebno oglasiti na točki SŠP. Za Radovljico in okoliške občine je najbližja točka SŠP v Radovljici, na Kranjski cesti 2. Tam mora študent povedati številko spletne prijavnice (nahaja se v zgornjem delu vpisnega obrazca) ter priložiti osebni dokument s fotografijo in potrdilo o vpisu. Poleg tega si tam izbere sredstvo, s katerim se bo identificiral pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane: telefon (brezplačno) ali čip kartica (doplačilo 15 €).

Študentom, ki so že vpisani v sistem SŠP, pa letos prvič za podaljševanje upravičenosti do subvencije ni treba osebno na točko SŠP, ampak lahko podaljšanje opravijo kar prek spleta ali aplikacije SŠP. V svojem osebnem profilu je potrebno le označiti ‘Dovoli podaljšanje’. Vsi študentje, ki bodo podaljšanje opravili do vključno 15. novembra 2020, lahko sodelujejo tudi v nagradni igri.

Po ureditvi registracije oziroma podaljšanja upravičenosti do subvencije lahko študentje koristijo ugodnosti pri določenih ponudnikih, ki si jih lahko natančneje ogledajo na spletu.

Višina subvencije obroka znaša 2,69 €, najvišja vrednost doplačila, ki ga plača študent, pa je 4,31 €. Pri koriščenju študentskega bona mora posameznik pokazati osebni dokument s sliko. Študentu za vsak delovni dan pripada en subvencioniran obrok, v enem dnevu pa lahko koristi največ dve subvenciji v razmaku vsaj 4 ur, med 8. in 21. uro. Koriščenje subvencij je možno vsi dni v letu, z izjemo poleti med 15. julijem in 15. avgustom.

PONUDNIKI SUBVENCIONIRANE PREHRANE NA OBMOČJU UE RADOVLJICA

LA CANTINA
Ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica

PIZZERIJA BRISKEN
Ljubljanska cesta 5, 4260 Bled

PIZZERIJA MATIČEK
Vurnikov trg 3, 4240 Radovljica

RESTAVRACIJA SARAJEVSKIH JEDI VALTER
Cankarjeva ulica 66, 4240 Radovljica