POZIV ZA POSREDOVANJE POBUD IN PREDLOGOV

Spoštovani,

v pripravi sta osnutka Programa mladinskih dejavnosti za leto 2019 in Programa mladinskih dejavnosti v letu 2020, ki sta del proračunov Občine Radovljica za obe leti. Z namenom čim širše vključitve mladih v odločanje o vsebinah  je Komisija za mlade predlagala, da se na informacijskih kanalih, namenjenih mladim, objavi javni poziv za zbiranje vsebinskih predlogov in pobud za oblikovanje programov.

Prosimo, da se pobude in predloge pisno posreduje na e-naslov romana.slibar-pacnik@radovljica.si

najkasneje do petka, 4.1.2019.

Pripravila:

Romana Šlibar Pačnik,

višja svetovalka za družbene dejavnosti                        

                  Jasmina Šubic, l.r.

             predsednica Komisije za mlade