NASTANITVE

Dijaki in študentje se poleg odločitve, na katero srednjo šolo oz. fakulteto se vpisati, vsakoletno srečujejo tudi z vprašanjem, kje bodo med šolskim oz. študijskim letom bivali. Na tovrstno odločitev vpliva več faktorjev, kot so finančna sposobnost dijaka oz. študenta, oddaljenost od doma, oddaljenost od mesta študija itn. Prav zaradi tega pa je pomembno, da imajo mladi več različnih možnosti nastanitve, tako lahko izbirajo med zasebnimi, državnimi, skupinskimi, individualnimi nastanitvami in še veliko več. V spodnjih zavihkih bomo na kratko povzeli informacije o dijaških in študentskih domovih ter subvencijah za bivanje. V kolikor pa vas zanima bivanje pri zasebnih ponudnikih, pa vas na Facebook-u, kot tudi na različnih nepremičninskih straneh, čaka velika ponudba, ki bo nedvomno zadovoljila vse vaše potrebe.

RADOVLJICA

Na območju Upravne enote Radovljica deluje dijaški dom v sklopu Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Dijaški dom Bled se nahaja na Prešernovi cesti 10 (4260 Bled), letno sprejme 44 dijakov in dijakinj srednjih šol, kot tudi študente višjih strokovnih šol. Dijaški dom poleg organiziranih vzgojiteljskih skupin, obveznih učnih ur, sodelovanja s šolo in starši ponuja tudi raznovrstne prostočasne dejavnosti za svoje stanovalce (organizirana rekreacija v šolski telovadnici, sodelovanje v likovni delavnici, branje, ogled filmov, družabne igre, pikado, namizni nogomet, namizni tenis, obisk knjižnice, delo na računalniku, športne aktivnosti in rekreacija izven dijaškega doma, sprehodi v naravo itn.).

Prijave v Dijaški dom Bled za prihajajoče dijaško oz. študijsko leto predvidoma potekajo v začetku aprila. Več o Dijaškem domu Bled in možnostih nastanitve si lahko preberete na povezavi.

 • Poleg Dijaškega doma Bled je dijakom na voljo še 38 dijaških domov po celotni Sloveniji. Dijaški domovi delujejo v sklopu srednjih šol oz. gimnazij in regij, ter so državni oz. zasebni. Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi dijaškimi domovi: Biotehniška šola Rakičan, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Gimnazija Ljubljana Šiška, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Dijaški in študentski dom, Prometna šola Maribor, Šolski center Nova Gorica, Šolski center Rogaška Slatina, Šolski center Šentjur, Šolski center Škofja Loka, Šolski center Velenje, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Srednja šola Izola, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola in dijaški dom, CŠOD, Dijaški dom Tolmin, Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Dijaški dom Drava Maribor, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Dijaški dom Maribor, Dijaški dom Murska Sobota, Dijaški dom Nova Gorica, Dijaški dom Poljane Ljubljana, Dijaški dom Ptuj, Dijaški dom Tabor Ljubljana, Dijaški dom Vič, Dijaški in študentski dom Koper, Dijaški in študentski dom Kranj, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož, Škofijska gimnazija Vipava, Dijaški dom, Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Dijaški dom Janeza Boska in Zavod Sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom.

  Prijavni razpisi, pogoji, cena in ostale informacije o posameznih dijaških domovih so objavljene na internetnih straneh dijaških domov. Za splošne informacije o razpisnih rokih si lahko ogledate spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 • Študentje si lahko poleg nastanitve v dijaških domovih (v kolikor niso polno zasedeni) poiščejo nastanitev v študentskem domu. Študentski domovi so namenjeni študentom univerze, ki jo posameznik obiskuje. Tako lahko izbirajo izmed štirimi in sicer:

  Univerza v Ljubljani

  Univerza v Mariboru

  Univerza na Primorskem

  Univerza v Novi Gorici

  Na posamezno stran univerz se lahko posamezniki tudi obrnejo z vprašanji o subvencijah, rokih za oddajo prošenj, prostosti domov itd.

  Vsakoletno morajo študentje vnovič podati prošnjo za bivanje v študentskem domu. Za študijsko leto 2017/18 je obdobje oddajanja vlog potekalo med 1. 6. 2017 in 16. 8. 2017. Posamezniki lahko vložijo prošnjo za podaljšanje bivanja. To prošnjo vložijo tisti, ki so v preteklem letu že sklenili nastanitveno pogodbo in se niso izselili oz. te pogodbe niso prekinili. V kolikor pa v prejšnjem letu posameznik ni bival v javnih ali zasebnih študentskih domovih (zasebnikih s subvencijo), pa mora le-ta vložiti prošnjo za sprejem. V kolikor posameznik ne odda vloge v predvidenem obdobju, lahko odda vlogo tekom leta, vendar je prošnja za bivanje v študentskem domu odobrena le v kolikor oseba predloži ustrezna dokazila pristojnih organov (Center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80 % telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oz. skrbniki, brez staršev oz. skrbnikov). Poleg posameznih strani študentskih domov univerz, ki nudijo informacije o specifičnem sistemu študentskih domov za posamezno univerzo, si lahko informacije o nastanitvi v študentskih domovih mladi najdejo tudi na internetni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 • Bivanje v študentskem domu (v primeru, da sta v dijaškem domu vsaj 2 otroka iste družine, se lahko zaprosi za finančno olajšavo za plačevanje dijaškega doma), kot tudi bivanje v zasebni uredbi, spada pod subvencionirano obliko bivanja za mlade. Subvencije so dodeljene kandidatom, ki dosegajo sledeča merila:

  • So državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj 3 dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v RS v istem obdobju (letošnji cenzus je 2.376,99 EUR bruto),
  • imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija (izjemoma manj, če ima študent do postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih in/ali zdravstvenih razmerah),
  • niso izključeni iz študentskega oz. dijaškega doma.

   

  Subvencije se dodelijo za obdobje enega leta in so v višini med 21,5 in 32 evrov mesečno, prošnje pa se oddajo preko e-portala (rok za oddajo vloge je potekel 16. 8. 2017). za subvencionirano bivanje lahko zaprosijo tudi študentje v absolventskem stažu, v kolikor obdržijo status študenta. Več o subvencijah, pogojih, višini, vlogi itd. si lahko preberete v Pravilniku o subvencioniranem bivanju študentov.

  Nastanitev s subvencijo pri zasebnikih

  Subvencije za bivanje pri zasebnikih znašajo 32 €, pri čemer se mora zasebnik prijaviti na razpis, ki je, po navadi, objavljen vsako leto junija. Za študente pa je potrebna prijava na razpis za subvencionirano bivanje, ki je običajno sredi avgusta.

  Podpis pogodbe se zgodi med študentom in zasebnikom v prostorih študentskih domov. S tem najemnik pridobi pravico uporabe stanovanja, izvajanja posesti nad stanovanjem, opravljanja neodložljivih popravil, zahtevek po vrnitvi previsoko zaračunane najemnine in zahtevati sorazmerno znižanje najemnine skozi čas, ko stanovanje ni bilo v stanju za uporabo. Dolžnost najemnika pa je, da v roku 3 dni od naselitve prijavi začasno bivališče. Prijava je brezplačna, opravi pa se na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu Republike Slovenije. Poleg tega lahko posameznik prijavo opravi preko portala e-uprava z digitalnim potrdilom. Za prijavo začasnega bivališča posameznik potrebuje osebni dokument in dokazilo o pravici bivanja na naslovu, ki ga želi prijaviti kot začasno bivališče. Po odobreni prijavi je le-to potrebno letno obnavljati.

  Rok za oddajo prošenj je potekal do 16. 8. 2017.

 • Tako dijaki kot tudi študentje lahko najdejo stanovanje s pomočjo družinskih prijateljev, oglasov v časopisu, oglasov na radiu itd. Vseeno pa so v zadnjih letih postale najbolj obiskane internetne strani www.nepremicnine.net www.bolha.com www.najdiflet.si www.nepremicnine.si itd., kot tudi FB strani, na katerih posamezniki oglašujejo sobe.

  Poleg tega pa so organizacije slovenskih univerz pripravile posredovalnice, kjer si mladi lahko najdejo stanovanje oz. sobo.