Mladinski delegat OZN

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2018 nadaljujemo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri OZN, s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030.

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinskega delegata pri Organizaciji Združenih narodov (OZN).

Prijavljeni kandidati se bodo potegovali za naziv mladinskega delegata pri OZN (v nadaljevanju: mladinski delegat).